Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
pochmurno
-3°C

Procedury i formularze

ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 
 

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in.: warunków składania ofert w otwartych konkursach ofert, zasad przyznawania dotacji oraz warunków realizacji zadań, każdorazowo określa ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych. Ogłoszenia konkursów są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubasz.

 

Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Edytowalne wersje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań – załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:

 

 

ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
(mały grant)


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.


Zgodnie z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
 

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy - w trybie z pominięciem procedury konkursowej - w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - w trybie z pominięciem procedury konkursowej - nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszczenie oferty na okres 7 dni kalendarzowych:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubasz;
3) na gminnej stronie internetowej.
2. Przyjmowanie uwag do oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1.
3. Rozpatrzenie złożonych uwag.
4. Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego.
6. Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.
7. Rozliczenie zadania.

 

Formularze:
 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.