Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
19°C

Elektrownia jądrowa

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo,

Od pewnego czasu jednym z najgłośniejszych tematów jest wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dla KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie na jego wniosek Decyzja Zasadnicza na inwestycję w zakresie budowy małej elektrowni jądrowej tzw. SMR. Decyzja ta dozwala jej lokalizację w gminie Lubasz oraz w  jednej z gmin z nami sąsiadujących. 

Schemat prawny oraz stan rzeczywisty realizacji inwestycji :

I.  Informacje dotyczące procesu pozyskiwania przez Inwestora opinii i pozwoleń na budowę i użytkowanie elektrowni jądrowej.

1) Podstawa prawna regulująca proces ubiegania się inwestora o pozwolenie na budowę      i użytkowanie elektrowni: ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszącej.

      2) Zgodnie z tą ustawą aby Inwestor mógł wybudować i użytkować obiekt elektrowni jądrowej musi uzyskać  następujące opinie i pozwolenia:

1. Decyzja zasadnicza – którą wydaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska na wniosek Inwestora.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – którą wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek Inwestora

3. Wstępny raport lokalizacyjny podlegający opinii Prezesa  Państwowej Agencji Atomistyki  na wniosek Inwestora

4. Pozwolenie wodnoprawne – które wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie ( jeżeli jest konieczna) na wniosek Inwestora.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji – którą wydaję Wojewoda na wniosek Inwestora.

6. Zezwolenie na budowę  - które wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki  na wniosek Inwestora

7. Pozwolenie na budowę - które wydaje Wojewoda na wniosek Inwestora

8. Pozwolenie na użytkowanie – które wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na wniosek Inwestora

W toku postępowania lokalna społeczność wyraża swoją opinię poprzez konsultacje społeczne w momencie ubiegania się Inwestora o:

Pkt 2.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ,

Pkt 5. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

Pkt 7. Pozwolenie na budowę,

Pkt 8. Pozwolenie na użytkowanie

Wójt gminy w toku postępowania nie wydaje żadnych zgód ani pozwoleń a jedynie wyraża swoją opinię przy ubieganiu się Inwestora u Wojewody o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

2)      Co to jest decyzja zasadnicza?

Decyzja zasadnicza jest wydawana inwestorowi na jego wniosek przez Ministerstwo Klimatu   i Środowiska.  Stanowi pierwszy etap w  procesie pozyskania dalszych decyzji i pozwoleń związanych z budową obiektów energetyki jądrowej. Decyzję zasadniczą wydaje się bez opinii i zgody gminy na której planuje się inwestycje. Dokument ten określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się  o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki państwa, w tym polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa państwa.

3)      Co to jest elektrownia jądrowa SMR?

Elektrownie Jądrowe SMR – bazując na ogólnodostępnych informacjach to reaktory o mocy reaktora do 300 MW wytwarzane seryjnie w zakładach produkcyjnych i dostarczane w całości na miejsce eksploatacji. Mają one zajmować znacznie mniejszą powierzchnię ( od kilkunastu do kilkudziesięciu ha )od dużej elektrowni jądrowej. Wyróżnia się kilka typów elektrowni jądrowych. Co ważne założenia polskiej energetyki jądrowej mówią o budowie takich reaktorów, które już zostały zainstalowane w innych krajach i dla których uzyskało się doświadczenie eksploatacyjne.

II.  Stan aktualny

Decyzja Zasadnicza  z dnia 12 lipca 2023 r. wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dla KGHM Polska Miedź S.A. Decyzja ta wydana jest dla inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej wraz z przechowalnikiem wypalonego paliwa jądrowego oraz obiektem do przechowywania odpadów promieniotwórczych związany z funkcjonowaniem elektrowni. Decyzja zasadnicza wydana jest dla terenu gminy Lubasz i jeszcze jednej z gmin z nami sąsiadujących. Wiadomo też,  że ze względu na wskazaną w latach 80.XX wieku lokalizację Elektrowni Jądrowej WARTA w Klempiczu, ta lokalizacja jest najbardziej brana pod uwagę.

Samorząd naszej gminy nie był pytany o opinie ani informowany o zamiarze ubiegania się o wydanie decyzji zasadniczej ani też o wydaniu takiej decyzji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do tej pory przedstawiciele KGHM spotkali się z przedstawicielami Samorządu Gminy Lubasz oraz zorganizowali spotkanie dla mieszkańców Klempicza. 

Obecnie oczekujemy na informację z KGHM o dalszych planach: w przypadku dalszego zainteresowania terenami naszej gminy o terminie wskazania potencjalnych lokalizacji oraz terminie spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy.

Rada Gminy V kadencji podjęła uchwałę w dniu 4 marca 2010 r. przeciw potencjalnej lokalizacji elektrowni w Klempiczu.  Tereny naszej gminy a konkretnie Klempicza jako potencjalne miejsce budowy  elektrowni jądrowych  znajdują się w „Programie polskiej energetyki jądrowej” przyjętym uchwałą Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz uchwałą Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 roku.

Ważne informacje:

Samorząd Gminy nie jest inwestorem, nie jest też udziałowcem ewentualnej planowanej inwestycji. Samorząd Gminy nie podejmuje decyzji ani nie wydaje pozwoleń na realizację inwestycji. 

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta, Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa wydaje opinie przy wydawaniu przez Wojewodę decyzji o ustaleniu decyzji inwestycji w zakresie budowy zgodnie art. 5 ust.1 pkt. 12 lit k. ustawy z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Opinia Wójta Gminy Lubasz będzie zgodna z opinią mieszkańców wyrażoną w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych lub referendum.

Do tej pory do urzędu gminy nie wpłynął żaden wniosek o wydanie opinii ani wyrażenie zdania samorządu.

Do tej pory nie zostały przeprowadzane przez Samorząd Gminy Lubasz żadne  konsultacje społeczne ani wydawane żadne opinie.

Rolą samorządu gminy Lubasz jest :

 - wskazanie osób do kontaktu ze strony urzędu gminy zajmujących się sprawą decyzji zasadniczej 

 - przekazywanie bieżących informacji w temacie wydanej decyzji zasadniczej

 - przekazywanie Inwestorowi pytań i wątpliwości mieszkańców celem udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.  

 - kontakt  z osobami i instytucjami mającymi wpływ na wydawanie zgód i opinii: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Parlamentarzystami, Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

 - możliwość zlecenia uprawnionym osobom i instytucjom niezależnych od Inwestora opinii      i badań ewentualnej planowanej inwestycji,

 - możliwość powołania niezależnego od Inwestora zespołu konsultacyjnego  

 - przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych mających na celu wypowiedzenie się mieszkańców gminy,

 - w przypadku wniosku Inwestora wydanie opinii wójta, która będzie zgodna z opinią społeczeństwa naszej gminy.

 

W przypadku uzyskania dalszych informacji będziemy je przekazywać na bieżąco mieszkańcom.

Najważniejsze: Obecnie nie jest jeszcze wiadomo, czy na terenie naszej gminy powstanie na pewno planowana inwestycja małej elektrowni jądrowej SMR. Zależne to jest od Inwestora, przydatności rozpatrywanych terenów, polityki Polskiego Rządu, uzyskanych przez inwestora zgód i decyzji oraz opinii. 

O wszystkich sprawach związanych z wydaną decyzją zasadniczą społeczeństwo będzie na bieżąco informowane. Wszystkie ewentualne opinie i stanowiska w tej sprawie wydawane przez wójta lub Radę Gminy będą szeroko omawiane i konsultowane ze społeczeństwem naszej gminy. 

Wszystkie pytania prosimy przekazywać pisemnie lub mailowo na adres:

lubasz@wokiss.pl

Osoby do kontaktu:

Grażyna Graj – tel. 608480605

Adam Ratajczak – tel. 790203054

Natalia Just – tel. 790 203 956

Wójt Gminy Lubasz

Marcin Filoda

 

Drodzy mieszkańcy.

W związku z trwającą od pewnego czasu dyskusją publiczną dotyczącą decyzji zasadniczej dla potencjalnej budowy na terenie naszej gminy elektrowni jądrowej pragnę poinformować, ze zadawane dotychczas pytania w trakcie rozmów indywidualnych z mieszkańcami oraz podczas zebrań wiejskich dotyczyły przede wszystkim istoty i znaczenia tej decyzji w całym procesie inwestycyjnym, miejsca w którym elektrownia miałaby powstać, przebiegu energetycznych linii przesyłowych, ewentualnego przebiegu linii kolejowej, odległości elektrowni od istniejących zabudowań, wpływu na środowisko w związku z obszarem Natura 2000. Temat ewentualnej budowy elektrowni jest bardzo ważny dla naszej społeczności dlatego zachęcamy do zadawania pytań. Będą one na bieżąco kierowane do inwestora, czyli KGHM Polska Miedź, a uzyskane odpowiedzi opublikujemy na stronie internetowej. 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.