Gmina Lubasz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Lubaszu

Trwają rozliczenia podatku PIT za rok 2023. Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Ponad 38 proc. z podatku dochodowego od osób fizycznych trafi do gminy, w której został rozliczony.

Deklaracji PIT nie trzeba rozliczać w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem zameldowania, lecz według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego. Korzystając z tej możliwości, zachęcamy aby wszystkie osoby faktycznie mieszkające na terenie gminy Lubasz wpisywały aktualne miejsce zamieszkania przy składaniu zeznania podatkowego.

By to zrobić wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danej gminy, aktualny adres zamieszkania w danej gminie, wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego, przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Rozliczenia podatku PIT trwają od 15 lutego do 30 kwietnia. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40 proc.

Środki te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej i drogowej, szkoły i przedszkola, transport lokalny, rozwój kultury, sportu i rekreacji.

W tym roku po raz kolejny ogłosiliśmy konkurs " Rozlicz PIT w Lubaszu ".

Konkurs ma zachęcić mieszkańców i mieszkanki gminy Lubasz do zameldowania się na pobyt stały, a także do płacenia podatków na rzecz gminy Lubasz, dzięki którym gmina może świadczyć usługi publiczne dla swoich mieszkańców i mieszkanek.

Zasady konkursu:

Wypełnij krótki formularz on-line (do 10.05.2024) https://forms.gle/h2F3Xc3taEg4oKmw9

Poczekaj na wyniki konkursu

Odbierz nagrodę

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej lubasz.pl, zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienia ankiety internetowej. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1200 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

Liliana Helwich

Pliki do pobrania:

Regulamin_2024.doc
Format: doc, 42 kB