Gmina Lubasz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubasz
ul. Bolesława Chrobrego 37
64-720 Lubasz
tel./fax 67 255 64 63
e-mail: gops.lubasz@wokiss.pl; gops@lubasz.pl
lubaszgops.pl

Kierownik: p.o. Wioletta Surma