Gmina Lubasz
Powróć do: Oświata

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu zajmuje się kompleksową obsługą finansowo – księgową wszystkich samorządowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Lubasz.  Są to zadania w zakresie m.in.:  organizacji dowozów uczniów do szkół, spraw remontowych, administracyjnych, organizacyjnych, stypendialnych i kadrowych, a także usuwanie awarii i dostawa ciepła do szkół i przedszkoli.
Zespół może ingerować w działalność jednostek wyłącznie na zasadach ustalonych w Statucie Gminy Lubasz i nie zajmuje się działalnością merytoryczną szkół i przedszkoli. Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów Gminy jako podmiotu prowadzącego szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola.

Dane kontaktowe:
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu
ul. Bolesława Chrobrego 37
64-720 Lubasz
tel./fax. +48 67 255 60 39
e-mail: gzosip@lubasz.pl

www.gzosiplubasz.naszaplacowka.pl

NIP: 763 184 34 67

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników