Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Sokołowo

Liczba mieszkańców  224 osoby.

Wieś położona jest na północnym skraju Puszczy Noteckiej, nieopodal drogi Czarnków – Szamotuły. Powstała około 1454 roku na miejscu wykarczowanych lasów.

Posiada zachowaną licznie dawną zabudowę gospodarstw wiejskich. Znajduje się tutaj niewielki cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Zachowały się jego granice oraz pojedyncze nagrobki i mogiły oraz starodrzew. Na południe od miejscowości, w lesie stoi pomnik spadochroniarzy.

Sołtysi w latach 1990-2020: Tadeusz Budzyń, Andrzej Niezborała.