Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Miłkowo

Jest to sołectwo z trzema wsiami: Elżbiecin, Bończa, Miłkowo, Miłkówko. Liczba mieszkańców Elżbiecin – 5 osób, Bończa – 70 osób, Miłkowo – 386 osób, Miłkówko – 56 osób.

Największe w sołectwie Miłkowo usytuowane jest przy drodze Czarnków – Wronki, około 3 km na południe od Lubasza.Charakterystyczny jest tutaj, dawny układ przestrzenny, który wskazuje na jej średniowieczną metrykę. Zabudowa wsi jest stosunkowo zwarta, zagrody z reguły są niewielkie, wiele z nich to przykłady dawnych gospodarstw wiejskich. We wsi jest szkoła i przedszkole. W położonym około 1 km na płd.-zach. Miłkówku (historycznie zwanym Miłkowo-Olędry) znajduje się niewielki (0,05 ha) cmentarz ewangelicki założony w XIX wieku.

Sołtysi w latach 1990-2020: Stefan Kucik, Urszula Paszkowska, Magdalena Kiedrowska.