Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Lubasz

Sołectwo obejmuje dwie miejscowości: Lubasz, Sławienko. Liczba mieszkańców3.207 osób.

Pierwsza historyczna wzmianka o Lubaszu pochodzi z 1288 roku, ale z badań archeologicznych wynika, że już znacznie wcześniej istniało tu grodzisko. Niektórzy naukowcy lokalizowali na tym terenie faktorię rzymską Limioseleion.

Rodzina kolejnych właścicieli zamieszkiwała w pięknym pałacu wielokrotnie przebudowywanym, otoczonym parkiem, niedaleko jeziora. Zachował się też drugi po pałacu obiekt rezydencyjny, tzw. oficyna pałacowa.

Atrakcję turystyczną miejscowości jest Jezioro Duże – jedyne w Puszczy Noteckiej jezioro moreny dennej typu przyozowego.

Sanktuarium w Lubaszu

Oprócz kościoła, parafialnego ufundowanego przez właścicieli Lubasza w XII wieku, który znajdował się w parku niedaleko pałacu, na tzw. Krasnej Górze, niewielkim wzniesieniu, wybudowano drewniany kościółek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Najstarsza historyczna wzmianka o nim pochodzi z 1628 roku, Nowy kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny został poświęcony w 1775 roku. Od 22 maja 1779 roku jest  kościołem parafialnym.

Kościół wzniesiony jest w stylu późnobarokowym W ołtarzu głównym znajduje się obraz matki Boskiej Śnieżnej z około 1600 roku koronowany w 2000 roku. . Do zespołu kościoła należy także dzwonnica wzniesiona w 1856 roku.

Zachowały się trzy dawne cmentarze: katolicki cmentarz przykościelny, katolicki cmentarz parafialny (objęty ochroną konserwatorską) i cmentarz żydowski.

Sołtysi w latach 1990-2020: Stanisław Herman, Bogdan Han, Maria Pertek.