Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Kruteczek

Liczba mieszkańców – 119 osób.

W miejscowości Kruteczek znajduje się Jezioro Kruteckie, .. Nad brzegami jeziora utworzono użytek ekologiczny pod nazwą „Torfowiska nad Jeziorem Kruteckim z bogatą roślinnością oraz ciekawymi gatunkami zwierząt. W ostatnich latach miejscowość uzyskała charakter letniskowej

Sołtysi w latach 1990-2020: Danuta Wika, Mariola Karniszewska, Romuald Gasperowicz.