Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Kamionka

Liczba mieszkańców  327 osób.

Wieś położona jest w północno-wschodniej części Gminy, w odległości 6 km od Lubasza i ok. 10 km od Czarnkowa. Układ przestrzenny jest rozproszony, podzielony na trzy części: Kamionkę, Huby I i Huby II (Dulinowo

Wieś powstała z parcelacji majątku na pocz. XX wieku

Istniała tu szkoła. Zachowały się po niej dwa budynki z 1890 i 1905 roku. Wieś może się poszczycić dobrze rozwiniętym rolnictwem.

Sołtysi w latach 1990-2020: Grzegorz Szmyt, Walerian Ciesiółka, Zygmunt Łączkowski, Tomasz Łuś, Alina Sławińska­Cichorek, Jakub Wylegała.