Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Jędrzejewo

Liczba mieszkańców 351 osób.

Wieś położona jest ok. 6 km na wschód od Lubasza. Zachowany dawny układ przestrzenny wskazuje na średniowieczną metrykę. Charakterystycznym jest historyczny zespół folwarczny, do niedawna wykorzystywany na działalność Państwowego Gospodarstwa Rolnego dziś na indywidualna działalność rolniczą. Ze względu na bardzo dobra bonitację gleb we wsi rozwinęło się nowoczesne rolnictwo.

Sołtysi w latach 1990-2020: Henryk Brykarczyk, Marian Nowak, Halina Brykarczyk, Lech Mleczarski, Elżbieta Mleczarska, Benedykt Koriakowski.