Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Antoniewo

Sołectwo: Antoniewo

Niewielkie sołectwo o liczbie mieszkańców  158 osób.

Sołtys wsi: Paweł Borowiak

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Antoniewo

 Wieś sprawia wrażenie zagubionej wśród pól i lasów osady. Tylko „centrum” stanowi zwartą osadę, reszta wsi jest bardzo rozrzucona. Zawsze dominował tutaj charakter rolniczy. Wieś powstała na początku XX wieku po parcelacji majątku.

Jeżeli kogoś męczy miejski tryb życia powinien udać się właśnie do Antoniewa oddalonego zaledwie 5 km od Lubasza.