Gmina Lubasz

Zdalna szkoła +

Gmina Lubasz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna szkoła +
Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Dofinansowanie projektu z UE: 75 000,00 zł

 

Gmina Lubasz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna szkoła + Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Dofinansowanie projektu z UE: 75 000,00 zł