Gmina Lubasz
Powróć do: Gospodarka komunalna

Punkty zagospodarowania odpadów

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBASZ

  1. 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów, Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy k/Złotowa;
    1. 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - Kompostownia pryzmowa - GWDA Sp. z o.o, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła;
    2. 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 20 03 01- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - ZUO Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Międzychód, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
    3. 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - MZK Sp. z o.o. Kompostowania w Zofiowie, 64-700 Czarnków