Gmina Lubasz
Powróć do: Gospodarka komunalna

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie gminy Lubasz funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w miejscowości Sławienko.

Prowadzącym PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Lubaszu z siedzibą przy ul. Stajkowskiej 23, 64 – 720 Lubasz

PSZOK jest czynny w soboty w godz. 9.00 – 17.00

Obowiązuje wcześniejsze ustalenie godziny dostarczenia odpadów z GZK !!!

Tel. 67 / 255 – 60 – 70

Współrzędne GPS:

52.847414 , 16.55859

N52° 50' 50.6904" , E16° 33' 30.924"

http://lubasz.e-mapa.net/?object=sys.dzialka.300205_2.0009.226/3

 

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady),

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- zużyte opony samochodowe