Gmina Lubasz

Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu

Wartość zadania: 2 621 058,28

Warosć dofinansowania: 1 189 353,82

Źródło dofinansowania: Państwowy Fundusz Celowy

Cel zadania: Zwiększenie dostępności komunkacyjnej i poprawa warunków rozwojowych  w szczególności dojazdu do pracy mieszkańców wsi Lubasz poprzez budowę drogi o długości 0,911 km.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie chodników, zjazdów, zatok postojowych, ułożenie obustronnie krawężników betonowych oraz obrzeży na ławie betowej.
W zakresie prac objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących robót:
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- ziemnych związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników,
zjazdów, zatok postojowych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych,
- wykonanie przepustu drogowego,
- likwidacja istniejących rowów przydrożnych,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z przedmiotowych ulic zaprojektowano kanalizację deszczową wraz z systemem wpustów ulicznych.


 

Tablica informacyjna o źródłach dofinansowania