Gmina Lubasz
Powróć do: Pomoc społeczna

Pomoc psychologa

Pomoc psychologiczna jest udzielania bezpłatnie w każdy piątek, godz. 13.00 -18.00, w Urzędzie Gminy.