Gmina Lubasz
Powróć do: Gospodarka komunalna

Opłaty

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lubasz stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 39,00 zł miesięcznie

 

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 78,00 zł miesięcznie.


DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

 

  • Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie  odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi 224,00 zł rocznie.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 448,00 zł rocznie.

 

DLA FIRM, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI:

Wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Lubasz są zobowiązane do podpisania indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów.

PONADTO: (!!!)

Zgodnie z ustawą o odpadach obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest przekazywanie odpadów przemysłowych czy produkcyjnych (innych niż komunalne) specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi, które są wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej. Aktualny wykaz firm wpisanych do takiego rejestru jest dostępny na stronie http://www.bip.lubasz.pl/content.php?cms_id=346||m=21