Gmina Lubasz

Konsultacje projektów - małe granty

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Lubasz podaje do publicznej wiadomości, o ofertach w trybie małych zleceń z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37 z dopiskiem „Małe Granty 2023 – Uwagi”.