Gmina Lubasz

Informacja o ofercie Historia ukryta w pałacach

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Lubasz podaje do publicznej wiadomości, iż wpłynęła oferta od Nordic Walking Lubasz, ul. Poznańska 33, Dębe 6, 64-720 Lubasz, na realizację zadania pn. "Historia w pałacach zapisana", w trybie małych zleceń z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 Ustawy, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

    Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubasz
    siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

tj. od 08.05.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37 z dopiskiem „Małe Granty 2023 – Uwagi”.

Pliki do pobrania:

oferta_NW_28.04.2023.pdf
Format: pdf, 1.1 MB