Gmina Lubasz
Powróć do: Gospodarka komunalna

Informacja i statystyka

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

  1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- w roku 2012 – 13,66%

- w roku 2013 – 11,59%

- w roku 2014 – 18,80%

- w roku 2015 - 15,80%

- w roku 2016 - 19,568%

- w roku 2017 - 3,376%

- w roku 2018 – 25,27%

- w roku 2019 – 28,16%

  1. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- w roku 2012 – 113,88%

- w roku 2013 – 59,99%

- w roku 2014 – 84,00%

- w roku 2015 - 89,22%

- w roku 2016 - 42,38 %

 - w roku 2017 - 2,165%

- w roku 2018 – 17,53%

- w roku 2019 – 3,55%

  1. Osiągnięty poziom recyklingu dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- w roku 2017 - 0,0%

- w roku 2018 – 16,09%

- w roku 2019 – 71,22%