Gmina Lubasz
Powróć do: Gospodarka komunalna

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI?

SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PRZETERMINOWANE LEKI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych przeterminowanych leków, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku lub do apteki „FAMILIJNEJ„ przy ul. B. Chrobrego 33 w Lubaszu, Tel. 67 / 255 60 00

 

CHEMIKALIA

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych chemikaliów poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku Tel. 67 / 255 60 70

 

UŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku Tel. 67 / 255 60 70, przekazywanie do wybranych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawoa w Lubasz, ul. Szkolna (specjalistyczny pojemnik na zużyte baterie oraz drobny sprzęt rtv, agd znajduje się przy parkingu autobusów szkolnych, obsługę pojemnika prowadzi firma Elektrorecykling Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. +48 61 442 50 92)

budynków użyteczności publicznej:

- Urząd Gminy Lubasz, ul. B. Chrobrego 37 w Lubaszu, Tel. 67 / 255 60 12 

- Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, Tel. 67 / 255 60 70,

 lub przekazywanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż baterii i akumulatorów;

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez jego dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku, przekazanie podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych lub przekazanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku zakupu nowego sprzętu.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku lub wystawienie podczas zbiórki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierający odpady.

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku.

 

ZUŻYTE OPONY

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych zużytych opon, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku.

 

BIOODPADY

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych bioodpadów, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku lub zagospodarowanie we własnym zakresie w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku.

 

IGŁY I STRZYKAWKI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku.

 

PAPIER, SZKŁO, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku ww. odpady komunalne  zebrane w sposób selektywny.

FOLIE, SZNURKI, OPONY ROLNICZE

Odpady folii, sznurka, opon i innych odpadów powstających w gospodarstwach rolnych oraz w związku z prowadzoną działalności gospodarczą należy przekazywać specjalistycznej firmie świadczącej tego typu usługi:

Euro-Box Sp. z o. o. Ługów 36, 66-200 Świebodzin

PPHU Az-Trans
Agnieszka Zygmanowska
Rakoniewicka 15
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Tel. 603-255-151


OPTIMA RECYKLING
Marcinkowo 12
88-110 Inowrocław
Tel. 52 351-27-96


Jopek recykling Dawid Jopek
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
Tel. 667 429 619


Recykler
Łukasz Tokarz
ul.Smoleńska 41
85-833 Bydgoszcz
Tel.: +48 501 517 034
Tel.: +48 501 517 036


Foltrans
ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń
Tel. 692 335 828


Sol-Hurt
ul. Garbary 5 B
86-050 Solec Kujawski
Tel. 882 787 633


AgroOpc
Izdby 5
88-300 Mogilno
Tel. 725 114 039


EKO Selekt
ul. Majdany 6A
99-300 Kutno
Tel. 509 686 320


Grzegorz Orliński PHU
ul. Pułtuska 26
06-456 Ojrzeń
Tel. 501 258 515


City Recykling w Szczecinie
ul. Stołczyńska 90
Szczecin, tel. 600 056 597


Grupa RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
Tel. 667 955 563


Dortex
ul. Plażowa 2
98-100 Łask