Gmina Lubasz

Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workout i trampolin w Lubaszu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workout i trampolin w Lubaszu, mająca na celu: Rozwój infrastruktury służącej aktywnemu trybu życia mieszkańców gminy Lubasz, turystów i gości poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 96 224,28 zł, w tym ze środków EFRROW: 59 000,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workout i trampolin w Lubaszu, mająca na celu: Rozwój infrastruktury służącej aktywnemu trybu życia mieszkańców gminy Lubasz, turystów i gości poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 96 224,28 zł, w tym ze środków EFRROW: 59 000,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD.

Pliki do pobrania:

lubasz_tablica.jpg
Format: jpg, 2.53 MB