Gmina Lubasz

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowina

 Ponad 132 750,00 złotych otrzymała Gmina Lubasz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowina”. Wykonawcą zadania została firma VIABUD.

W ramach prac wykonano korytowanie pod nową konstrukcję jezdni wraz z jej budową oraz wzmocnieniem istniejącej konstrukcji z kruszywa łamanego, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z poboczami. Na koniec ułożono warstwę ścieralną w formie potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Długość zmodernizowanego odcinka to 519,77 mb.