Gmina Lubasz

Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Dużym w Lubaszu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Dużym w Lubaszu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Tablica informująca o wsparciu finansowym