Gmina Lubasz

Komentarz Wójta w sprawie wydanej decyzji zasadniczej dla KGHM Polska Miedź

Ocena 0/5

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy. 

Pozwólcie proszę, że w kilku zdaniach odniosę się do obecnej sytuacji w naszej gminie,  a dotyczącej oceny i komentarzy w sprawie wydanej decyzji zasadniczej dla KGHM Polska Miedź na budowę małej elektrowni jądrowej typu SMR na terenie gminy Lubasz i jednej  z gmin sąsiednich.  Informacje w tym temacie omawiane są szczegółowo na stronie naszej gminy w zakładce Elektrownia Jądrowa. Zachęcam oczywiście do zapoznania się z tymi zagadnieniami i do zadawania ewentualnych pytań oraz przekazywania swoich uwag      i spostrzeżeń. 

Teraz chciałbym się jednak odnieść nie do treści, a postaw niektórych osób biorących udział w dyskusji w tym temacie zarówno w przestrzeni publicznej jak i na niektórych portalach społecznościowych. To, że każdy z nas ma prawo się wypowiedzieć w danym temacie i mieć własne zdanie jest rzeczą oczywistą. Należy jednak pamiętać o tym, aby w rozmowie przedstawiać prawdziwe, nie nadinterpretowane fakty oraz aby w rozmowie nikogo nie oceniać, a tym bardziej oceniać nieuczciwie. Mam tu na myśli obrażanie naszych mieszkańców w tym radnych, strażaków, sołtysów i uczestników zebrań wiejskich.  

Przykładem jest Ochotnicza Straż Pożarna z Lubasza, która w ostatnim czasie pozyskała sprzęt z Fundacji KGHM niezbędny do ratowania życia i zdrowia. Fakt ten zostaje interpretowany jako próba lobbowanie przez strażaków i samorząd budowy elektrowni jądrowej, co jest oczywiście nieprawdą. Niektórzy zapominając o ogromnym zaangażowaniu i poświęceniu druhów obrażają ich i poniżają.  Również Radni naszej gminy od których oczekuje się już deklaracji ZA lub PRZECIW budowie elektrowni nie mając szczegółowych informacji o tym przedsięwzięciu  oceniani są   w sposób bardzo nieuczciwy i obraźliwy. 

Obecnie trwają zebrania wiejskie. Niestety postawy osób uczestników zebrań wiejskich, naszych mieszkańców są przedstawiane w złym świetle. Po zebraniu w Stajkowie pojawiła się w informacja, że mieszkańcy tego sołectwa zupełnie wyprosili z tego spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Nie Dla Atomu w Gminie Lubasz i nie mogli się oni wypowiedzieć. Prawda wygląda trochę inaczej. Przedstawiciele tego stowarzyszenia, którzy przybyli do Stajkowa poinformowali mieszkańców, że chcą zabrać głos i może to być podczas wolnych głosów, które są pod koniec zebrania. Na to mieszkańcy Stajkowa poinformowali, że sprawy dotyczące ich sołectwa, to jest fundusz sołecki i plan rzeczowo-finansowy sołectwa chcą omówić bez obecności gości. Na tą propozycję przedstawiciele stowarzyszenia się zgodzili, a wychodząc z sali wiejskiej poprosili, aby ich w odpowiednim momencie zaprosić na obrady. Następnie po kilku lub kilkunastu minutach poprosili wchodzącą na zebranie wiejskie mieszkankę Stajkowa o to, aby przekazać uczestnikom zebrania, że oni nie będą czekać zgodnie z ustaleniami, tylko jadą do domu. Również pojawiające się informacje o tym, że zakazałem na ten temat rozmów wśród pracowników jednostek organizacyjnych są nieprawdą.

Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy mówią o potrzebie dyskusji w temacie planów KGHM Polska Miedź. Podczas rozmów o decyzji zasadniczej dla KGHM Polska Miedź powtarzany jest przez uczestników zebrań brak szczegółowych informacji takich jak: konkretne miejsce posadowienia elektrowni,  bezpieczeństwo dla mieszkańców, sposób i miejsce składowania odpadów związanych z tzw. wypalonym paliwem i odpadów radioaktywnych, powierzchnia zajmowana przez tą inwestycję, minimalna odległość elektrowni od zabudowań mieszkalnych, jej wpływ na środowisko, zapotrzebowanie elektrowni w wodę w czasie jej funkcjonowania oraz sposób i miejsce dostarczania tej wody,  uciążliwość dla mieszkańców w czasie budowy, przebieg nowych linii energetycznych, ewentualne korzyści dla gminy z faktu posadowienia elektrowni na jej terenie. Mieszkańcy naszej gminy uczestniczący w zebraniach wiejskich wyrazili również pozytywne zdanie w sprawie zasięgnięcia opinii o małych elektrowniach jądrowych typu SMR u niezależnych od inwestora specjalistów, proponując nawet konkretnego prelegenta. 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy obecnie jeszcze nie ma informacji o decyzji KGHM co do dalszych planów związanych z budową małej elektrowni jądrowej SMR. W tak ważnych decyzjach jak ewentualna opinia wójta w tej sprawie musi być szeroko omówiona  i skonsultowana z mieszkańcami. Nasza gmina jest naszym dobrem wspólnym. Proszę też  o rzeczową merytoryczną rozmowę w tym temacie. Apeluję do osób uczestniczących w dyskusji aby rozmawiać w sprawie, a nie przeciw drugiemu człowiekowi.

 

 

Marcin Filoda

Wójt Gminy Lubasz

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności