Gmina Lubasz

Spotkanie noworoczne

Ocena 1/5

Początek roku to czas podsumowania działalności samorządu gminy Lubasz. Nie inaczej było w 2024 r. W dniu 08.01.2024 r. w Ośrodku szkoleniowo-rekreacyjnym PORTUS w Lubaszu odbyło się spotkanie noworoczne stanowiące formę podsumowania 2023 roku. Na zaproszenie samorządu odpowiedzieli: samorządowcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społecznicy.

Na wstępie Pani Grażyna Graj – Zastępca Wójta przywitała zebranych. Spotkanie rozpoczęło się akcentem muzycznym w wykonaniu uczennicy Szkoły Podstawowej w Lubaszu – Izy Bardzińskiej.

Następnie Pan Marcin Filoda - Wójt Gminy przedstawił zebranym w formie prezentacji informację o zrealizowanych inwestycjach w naszej gminie, wydarzeniach społecznych, kulturalnych. Gmina Lubasz z roku na rok w coraz większym stopniu przeznacza większe środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne zarówno ze środków własnych gminy, jak i z pozyskanych środków zewnętrznych. W zamyśle samorządu jest w miarę możliwości równomiernie lokować inwestycje w naszej gminie. Oczywiście w znacznej mierze ze zrealizowanych zadań nie tylko korzystają mieszkańcy danego sołectwa ale mieszkańcy całej gminy, czy też osoby odwiedzające naszą gminę.

W gminie prężnie działają także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, w tym strażacy z ochotniczych straży pożarnych, koła gospodyń wiejskich, a także poszczególni mieszkańcy, którzy charakteryzują się przedsiębiorczością i pomysłami. Ubogacają one naszą lokalną ojczyznę. Za wszystkie inicjatywy i podjęte działania zarówno na szczeblu lokalnym jak i szerszym Wójt gminy wszystkim serdecznie podziękował.

Następnie życzenia mieszkańcom złożyli zebrani samorządowcy i przedstawiciele zaproszonych instytucji.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów.  Wyróżnienia odebrali najbardziej zaangażowani mieszkańcy naszej gminy.

W dziedzinie sport wyróżnienia otrzymali:

1.      Marzena Kamińska - Sokół – NORDICK- WALKING Lubasz

2.      Karol Filoda – OPTIMUM LUBASZ

3.      Marcin Żwawiak   - OPTIMUM LUbasz   

4.      Szkoła Podstawowa Lubasz za osiągnięcia sportowe w skali powiatu

5.      Marek Kołodziejczyk – Go4Trade Lubasz

6.      Jakub Kowal – uczestnik Ninja Warrior Polska

W dziedzinie kultury wyróżnienia otrzymali:

1.      Edmund Cichowicz – autor książki

2.      Małgorzata Kabacińska i Zygfryd Kozera- współautorzy publikacji     

3.      Ewa Stachowiak w szczególności za uzupełnienie kroniki Gminy Lubasz

4.      Zespół Trębaczy Myśliwskich za promowanie kultury myśliwskiej i Gminy Lubasz  

W dziedzinie społeczeństwa wyróżnienia otrzymali:

1.      Maciej Kubacki – b. Komendant PSP Czarnków  

2.      Elwira Woś – Zespół Caritas za niesienie pomocy bliźniemu

3.      Sławomir Łapawa – Lubaskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych – krzewienie kultury chrześcijańskiej, edukację i ukazywanie piekna naszego kraju 

4.      Zarząd Gminny ZOSP w Lubaszu   - za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony mienia mieszkańców

W dziedzinie Gospodarka wyróżnienia otrzymali:

1.      Adrian Skrzypczak – Studio Reklamy – wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

2.      Władysław Dymek – BS Czarnków  - wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

3.      Henryk Augustyniak – SERVIGUM Lubasz - wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

4.      Leopold Kawa – ZUL Leśnik Kruteczek- wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

5.      Helena Gadomska – Stacja MOYA Lubasz- wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

6.      Magdalena Sendal – Piekarnia Lubasz- wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

7.      Krzysztof Kowal – Tartak Krucz- wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

8.      Adam Szmyt – AS- DREW Krucz  - wielokierunkowa współpraca z samorządem gminy

W dziedzinie edukacja wyróżnienia otrzymali:

1.      Zespół Szkół prowadzonych przez EDUKACJĘ Lubasz – za wybitne osiągnięcia na forum gminy, powiatu, regionu i kraju

2.      Szkoła Podstawowa Miłkowo – za osiągnięcia edukacyjne

Spotkanie noworoczne było także okazją do złożenia podziękowań za współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, wykonawcami poszczególnych inwestycji, instytucjami finansującymi, społecznikami, pracownikami. Spotkanie zakończył smaczny poczęstunek.

Wydarzenie poprowadziła Pani Grażyna Graj – Zastępca Wójta. Wszystkim zebranym jeszcze raz dziękujemy za przybycie.

Andrzej Łusiewicz

Urząd Gminy Lubasz

Galeria zdjęć

spotkanie_noworoczne_01_2024 spotkanie_noworoczne_02_2024 spotkanie_noworoczne_03_2024 spotkanie_noworoczne_04_2024 spotkanie_noworoczne_05_2024 spotkanie_noworoczne_06_2024 spotkanie_noworoczne_07_2024 spotkanie_noworoczne_08_2024 spotkanie_noworoczne_09_2024 spotkanie_noworoczne_010_2024 spotkanie_noworoczne_011_2024 spotkanie_noworoczne_012_2024 spotkanie_noworoczne_013_2024 spotkanie_noworoczne_014_2024 spotkanie_noworoczne_015_2024 spotkanie_noworoczne_016_2024 spotkanie_noworoczne_017_2024 spotkanie_noworoczne_018_2024 spotkanie_noworoczne_019_2024 spotkanie_noworoczne_020_2024 spotkanie_noworoczne_021_2024 spotkanie_noworoczne_022_2024 spotkanie_noworoczne_023_2024 spotkanie_noworoczne_024_2024 spotkanie_noworoczne_025_2024 spotkanie_noworoczne_026_2024 spotkanie_noworoczne_027_2024 spotkanie_noworoczne_028_2024 spotkanie_noworoczne_029_2024
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności