Gmina Lubasz

Program współpracy

Czym jest Program Współpracy?
Program współpracy to dokument określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Lubasz wobec sektora pozarządowego. Określa on m.in.:

•    Cel główny i szczegółowe – czyli do czego wspólnie będziemy dążyć w najbliższym roku?
•    Zasady współpracy – czym będziemy się kierować współpracując?
•    Zakres przedmiotowy – co konkretnie będziemy wspólnie robić?
•    Priorytetowe zadania publiczne – jakie zadania będą dla nas najważniejsze?
•    Wysokość środków planowanych na realizację programu – ile mamy na to pieniędzy?
•    Sposób oceny realizacji programu – jak sprawdzimy nasze efekty?

Dlaczego go tworzymy?
Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Przepisy wymagają (art. 5a ust 1), aby przed uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Jak go tworzymy?
Program  Współpracy nie tylko konsultujemy z mieszkańcami ale przede wszystkim współtworzymy. Zależy nam aby był maksymalnie realny. Dlatego o najważniejszych jego elementach  decydujemy wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych podczas spotkań organizowanych przez Urząd Gminy w Lubaszu.
Gotowa propozycja programu jest nastęnie udostępniona dla wszystkich mieszkańców, do zaopiniowania

Pliki do pobrania:

program_współpracy_2024.pdf
Format: pdf, 421.61 kB
program_wspolpracy_2022.pdf
Format: pdf, 448.11 kB
program_wspolpracy_2023.pdf
Format: pdf, 433.64 kB