Gmina Lubasz
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Lubaszu  zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Sekretariatu  Urzędu Gminy  ul. Bolesława Chrobrego 37 pok. Nr 102  bądź telefonicznie pod nr:  67 2556012, faxem:  67 2556462 lub elektronicznie na adres : lubasz@wokiss.pl