Gmina Lubasz

Informacja w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ocena 0/5

Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Podstawa prawna

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób przyznawane jest świadczenie pieniężne

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek wraz z załącznikami (kartą osoby przyjętej do zakwaterowania, oświadczeniem wnioskodawcy) dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lubasz oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu (ul. Bolesława Chrobrego 37), gdzie należy go również złożyć.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy.

 Kiedy świadczenie pieniężne NIE zostanie przyznane

  • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy.


Świadczenie pieniężne nie zostanie przyznane:

  •    za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany we wniosku okres, gdy wypłacono już świadczenia;
  •     za okres, którego dotyczy wniosek, w sytuacji gdy wnioskodawca otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  •     dane podane we wniosku są nieprawdziwe.


UWAGA! Za niezgodne z prawdą wypełnienie wniosku grozi odpowiedzialność karna!

W przypadku pytań należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 531 727 344.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności