Gmina Lubasz
Powróć do: Ukraina

Zasady pomocy

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZYBYŁYCH NA TEREN  GMINY LUBASZ

 Status prawny uchodźców z Ukrainy.

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
 • Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do Urzędu Gminy w Lubaszu, ul. B.Chrobrego 37. Gmina skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

 • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

 1. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica), tel. 61 8611300; 618611305; e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

 

Obecnie w Poznaniu działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

 • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. od poniedziałku 28.02.2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – Hol Wschodni wejście od strony ulicy Głogowskiej. Uruchomiona została specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 08-20.00,

      adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY LUBASZ

 Mieszkańcy, którzy przyjęli bądź też wyrażają chęć zakwaterowania obywateli Ukrainy we własnym lokalu mieszkalnym proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Lubaszu telefonicznie pod nr tel. 531 727 344 lub na adres mailowy: ukraina@lubasz.pl  całodobowo

 • Mieszkańcy przyjmując uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, muszą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania pomocy uchodźcom.
 • Punkt Informacyjny „Pomoc Ukrainie” Urzędu Gminy Lubasz koordynuje udzielanie pomocy poprzez organizację zbiórek, pomoc w zakwaterowaniu we współpracy z wojewodą lub darczyńcami. Udzielamy także pomocy w przypadku potrzeby kontynuowania nauki  dla dzieci z terenu Ukrainy.
 • Odbiór darów od mieszkańców odbywa się w Domu Strażaka w Lubaszu przy ulicy Podgórnej

 

Opieka zdrowotna

 • Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02.2022r. został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego, tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.
 • Na terenie  gminy Lubasz pomocy w zakresie sprawowania opieki medycznej udzielą:

Przychodnia Lekarska Wen -Vita, Lubasz, ul. Podgórna 3, tel 67 349 05 09;

 

Organizacja pomocy humanitarnej.

 • Magazyn zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców z terenu  gminy Lubasz został utworzony w Domu Strażaka przy ulicy Podgórnej:

Przyjmowanie i wydawanie żywności, środków czystości itp. odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

 Uwaga!

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w swej ojczyźnie (w Ukrainie) winni zgłosić do punktu informacyjnego chęć udzielenia takiej pomocy, określając jej szczegóły.

Zbierane są:

 • żywność o długim terminie ważności, niewymagająca specjalnych warunków transportowania,
 • najlepiej nowe: koce, śpiwory, jak również środki czystości i higieny.

W miarę pozyskania danych zamieszczać będziemy informację o zdefiniowanych potrzebach strony ukraińskiej.

 • Gmina przekazuje zebrane dary poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody.
 • Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Edukacja, pomoc społeczna, zatrudnienie.

 • Trwają przygotowania do objęcia przybyłych dzieci zajęciami szkolnymi organizowanymi przez przedszkola i szkoły. Przygotowywane rozwiązania prawne mają uregulować kwestie zasad udzielania pomocy społecznej uchodźcom a także umożliwić podjęcie w przyszłości pracy na terenie Polski.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli w terminie od 24.02.2022r. na teren  gminy Lubasz wraz ze swoimi dziećmi proszeni są o zgłoszenie swoich dzieci do Urzędu Gminy w Lubaszu telefonicznie pod nr tel. 531 727 344 lub na adres mailowy: ukraina@lubasz.pl.