Gmina Lubasz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Zakup węgla

Z uwagi na fakt, że Gmina Lubasz przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgiel, groszek, miał) chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom poszczególne etapy zmierzające do finału tej transakcji, czyli dostarczenia paliwa stałego  pod adres odbiorcy.

Zgodnie z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r.   (Dz.U. z dnia 2 listopada 2022r. Poz. 2236) o  zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,  gmina  przystępująca do zakupu preferencyjnego podaje w BIP taką  informację w terminie 3 dni od wejścia w życie ustawy.

Informacja powyższa ukazała się na stronie Gminy Lubasz 04 listopada 2022 roku.

Na naszej stronie umieszczono również zapytanie ofertowe dotyczące rozpoczęcia  procedury w zakresie  udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych i nie jest objęte procedurą ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 6 ust.1. z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (Dz.U. z dnia  2 listopada 2022 r. Poz. 2236)

Powyższe ma na celu rozpoznanie ceny za transport paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego na plac składowania w Lubaszu.

  1. Podmiot wprowadzający (spółka, która zajmuje się zakupem paliwa stałego do gmin) skontaktuje się z gminą w celu ustalenia ilości paliwa stałego  niezbędnego do zaopatrzenia naszych mieszkańców w opał, po czym podpisana zostanie umowa o zakup tego paliwa.
  2. Następnie firmy transportowe, wyłonione w trybie zapytania ofertowego, z którymi gmina podpisze umowę przewiozą opał na place w Lubaszu.
  3. W międzyczasie Wójt Gminy prowadził negocjacje z firmami z terenu Lubasza, które zadeklarowały możliwość składowanie paliwa stałego na swoich placach. Obecnie przygotowywane są umowy na podstawie których odbywać się będzie się dystrybucja opału.

W Gminie Lubasz będą to dwie firmy:

– Złotowska  Spółdzielnia Handowo – Produkcyjna z siedzibą w Złotowie ul. Za Dworcem 2A, Sklep w Lubaszu ul. Bolesława Chrobrego 1

– firma KOMPLEX Kamila Kozowska z siedzibą w Lubaszu ul. Stajkowska 20

Na stronie Gminy Lubasz zamieszczony został wzór wniosku, który składać będą nasi mieszkańcy chcący skorzystać z preferencyjnego zakupu opału.

Do zakupu paliwa uprawnione jest gospodarstwo domowe, które spełnia kryteria do otrzymania dodatku węglowego.

UWAGA: Mieszkańcy, którzy złożyli już zapotrzebowanie na zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych podpiszą taki wniosek w tut. Urzędzie w momencie dokonywania zapłaty faktury za opał. (po telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz miejsca dostawy)

  1. Po otrzymaniu wniosków (na podstawie złożonego zapotrzebowania) pracownicy Urzędu Gminy dokonają weryfikacji wniosków.
  2. Następnie, kiedy paliwo stałe będzie już na placach z każdym z wnioskodawców uzgodniony zostanie termin dostarczenia paliwa stałego pod wskazany adres gospodarstwa domowego.

WAŻNE: Do 31 grudnia br. gospodarstwo domowe może otrzymać do 1,5 tony paliwa stałego. Paliwo to zostanie dostarczone po opłaceniu faktury w kasie  Urzędu Gminy w Lubaszu i otrzymaniu dowodu wpłaty.

 

 

 

Pliki do pobrania: