Gmina Lubasz
Powróć do: Ukraina

Punkt informacyjny

Офис гмины в Любаше открыл информационный пункт для людей, нуждающихся в помощи.

 Контактный телефон: 531 727 344 (информация на польском языке)

 Информация на украинском языке 690 609 929 (Пан Георгий)

 

Управління ґміни в Любаші запустило інформаційний пункт для людей, які потребують допомоги.

 Контактний телефон: 531 727 344 (інформація польською мовою)

 Інформація українською 690 609 929 (пан Георгій)

 

Urząd Gminy w Lubaszu uruchomił punkt informacyjny dla osób potrzebujących pomocy.

Telefon kontaktowy 531 727 344 (informacja w języku polskim)

Informacja w języku ukraińskim  690 609 929 (Pan Giorgi)

 

Informacja  dla obywateli Ukrainy,  na terenie poszczególnych gmin powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego:

Urząd Miejski Trzcianki: pokój. 116  tel. 67 352 73 72   10.00 – 18.00

Centrum Usług Społecznych w Trzciance  - tel. 784 631 248 w godz. 10.00 – 16.00

ukraina@trzcianka.pl  Informacje: www.trzcianka.pl/ukraina

Urząd Gminy Czarnków:   Z-ca Wójta  tel. 666 899 979  zastepcawojta@czarnkowgmina.pl

Urząd Miejski w Wieleniu: tel.  67 25 31 505, 722 323 228    - sekretariat@wielen.pl
Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, Punkt zbiórki  i udzielania pomocy obywatelom Ukrainy tel. 67 25 31 522 , dyrektor@nck.wielen.pl

 Urząd Gminy Połajewo: tel. 667 014 101

 Urząd Gminy Lubasz: Koordynator ds. uchodźców tel. 531 727 344  ukraina@lubasz.pl

 Urząd Gminy Drawsko:  Wójt - 725 309 306, Sekretarz - 602 768 863 oraz tel.  722 323 229

 Miasto Czarnków:  Sekretarz Urzędu  tel. 795 146 981, Kier. Ref. Adm.-Gosp. tel. 606 384 530.

 Urząd Miejski Krzyż Wlkp. : tel.  722 323 283 , zapotrzebowanie w produkty tel. 536 549 777

 Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy działa na dworcu Poznań Główny.  Czynny od godz. 8:00 do 22:00. 

 Telefonu: 48 61 850 87 77 - specjalna infolinia, dostępna w godzinach 8.00 – 20.00. Pytania można również kierować na adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl. 

 Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowany jest w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich - Holu Wschodnim od strony ul. Głogowskiej.