Gmina Lubasz
Powróć do: Sołectwa

Bzowo-Goraj

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bzowo, Goraj o liczbie mieszkańców odpowiednio Bzowa – 112 osoby, Goraja – 365 osób. Sołectwo o bogatej historii. W Bzowie zachował się pałac z ok. 1880 roku z otaczającym go parkiem upamiętniający pożyteczną działalność  Mikołaja Swiniarskiego, właściciela Bzowa .

 

Z kolei ozdobą Goraju jest zamek, malowniczo położony wśród wzgórz i lasów, na skarpie nad lewym brzegu Noteci w Puszczy Noteckiej. Zbudowany został dla hrabiego Wilhelma Bolka von Hochberga w latach 1910-11. Obecnie w zamku znajduje się Technikum Leśne.

Sołtysi w latach 1990-2020: Krzysztof Przywara, Zofia Rychlik, Tadeusz Pawlak.